İstanbul Kalkınma Ajansı
T.C. Kalkınma Bakanlığı

Başvuru Süreci

Belgelendirme Başvurusu

PERAVOC Planlama Sorumlusu tarafından belgelendirme faaliyetleri için başvurular iki yolla alınır. Başvuru sahiplerine Belgelendirme Başvuru Formunun doldurulması ve imzalatılmasıyla veya web sayfası üzerinden adayın aday girişi/sınav kayıt kısmından online olarak da sağlanır.

Gelen başvurular doğrultusunda adaylardan aşağıdaki konular hakkında belgeler/kanıtlar Planlama Sorumlusu tarafından istenir: Her meslek yeterliliğine göre başvuru aşamasında farklı evraklar talep edilebilinir. Bu detaylar her yeterlilik için oluşturulan Sınav Şartnamelerinde detaylandırılmıştır. 

  • Mesleki Eğitim Belgesi (varsa)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Banka Dekontu
  • 2 Adet Fotoğraf

Adaylar gerekli evraklar bilgisine web sayfası üzerinden de erişebilirler. Ayrıca sınav programının son başvuru tarihi web sayfasında yayınlanmaktadır.

PERAVOC Planlama Sorumlusu, adayların başvuru formlarını ve evraklarını Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza eder.

 

Başvuru Kontrolü ve Değerlendirilmesi

PERAVOC Planlama Sorumlusu tarafından adaylar hakkındaki başvuru formları ve kanıtlar incelenerek değerlendirme yapılır. Ayrıca PERAVOC Planlama Sorumlusu, aşağıda yazılı konularda kurumun fizibilite çalışmalarını yapar: 

  • Talep edilen belgeyi verebilecek yetenekte olup olmadığı
  • Adayların dil ve/veya yetersizliklerinin bilincinde olarak makul sınırlar çerçevesinde özel ihtiyaçları karşılayıp karşılamayacağı (örneğin engelliler vb. için gereksinimler)

Yapılan değerlendirme sonucunda adayların ve belgelendirme kurumunun uygun olup olmadığına karar verilir.

Değerlendirme kararları için PERAVOC Planlama Sorumlusu tarafından Başvuru Değerlendirme Formu doldurulur. PERAVOC Planlama Sorumlusu değerlendirme formlarını Koordinatöre onaylattıktan sonra, Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza eder.