İstanbul Kalkınma Ajansı
T.C. Kalkınma Bakanlığı

Belge Kullanım Sözleşmesi ve Başvuru Taahhütnamesi

PERAVOC’da uygulanmakta olan “Sınav ve Belgelendirme” çerçevesinde yapılan sınavlarda başarılı olup yeterliliğini ispat etmiş kişilere, PERAVOC, "Belge Kullanım Sözleşmesi" çerçevesinde belge verir.

Belge Kullanım Sözleşmesini görüntülemek için tıklayınız.

Sınava girecek adaylar sınav öncesi aşağıdaki hususları kabul etmeleri gerekmektedir.  Bu hususlar FR.16no'lu Belgelendirme Başvuru Formu'nda yer almaktadır.

Adayın Başvuru Taahhütnamesi:

Bu formda yer alan kimlik bilgilerimin ve belge adı/kapsamı, belge numarası belgenin geçerlilik tarihi askıya alınma/iptal edilme karar ve tarihi elektronik ortamda saklanmasını, duyurulmasını ve bu bilgilerin belgelendirme için kullanıma açık olduğunu kabul ederim.

Yukarıda belirtilen bilgilerin dışında kalan tüm bilgiler belgelendirme kuruluşu tarafından diğer 3. (üçüncü) kişilere veya kurumlara belge sahibinin yazılı izni olmadan verilmeyecektir. Yasalar gereğince belge sahibine ait bilgilerin açıklanması  gerektiğinde belge sahibine hangi bilgilerin verileceği önceden bildirilecektir.

Bu başvurumla birlikte:

  1. Belgelendirme programı için gerekli olan ön koşulları sağladığımı,
  2. Belgelendirme programı için gerekli olan evrakları temin edeceğimi,
  3. Belgemde yer alan bilgilerin değişmesi, belgemin geçerli olarak kalabilmesi için gerekli koşulları sağlayamama gibi durumlarda PERAVOC'a yazılı olarak bildireceğimi,
  4. Belgelendirme programının şartlarına uyacağımı, değerlendirme için gerekecek her türlü bilgi ve belgeyi sağlayacağımı,
  5. Belge ile ilgili olarak yalnız verilen belgenin kapsamı dahilinde talepte bulunacağımı,
  6. Sınavda İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyacağımı,
  7. Tarafımca verilen bilgilerin doğru olduğunu,
  8. Sınav süresince kamera kaydı altında olacağımı,
  9. Belgelendirme ile ilgili olarak belgelendirme kuruluşunu yanıltıcı veya yetkisiz olarak niteleyebileceği bir beyanda bulunmayacağımı,
  10. Gizliliği olan sınav materyallerini vermeyeceğimi veya hileli sınav teşebbüslerine katılmayacağımı kabul ve beyan ederim.

Belgeli olarak yaptığım çalışmalar sırasında olabilecek zararlardan PERAVOC sorumlu değildir. "PERAVOC İnternet adresinde yer alan sınav şartlarını okudum, anladım. Belgelendirmeye kadar olan süreçlere uyacağımı taahhüt ederim."

 

FR.16 / Rev.No: / Yayın Tarihi: 02.05.2017