İstanbul Kalkınma Ajansı
T.C. Kalkınma Bakanlığı

Belge Yenileme Talimatı

1.  Amaç

        Bu talimatın amacı PERAVOC Perakendede Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezinin gerçekleştirdiği belge yenileme faaliyetlerinin nasıl yapılacağını belirlemektir.  

   2. Uygulama Alanı – Kapsam

       PERAVOC Perakendede Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezinin gerçekleştirdiği personel belgelendirme faaliyetleri sürecini kapsar.

   3. Tanımlar

       3.1.   Yeniden Belgelendirme: Mevcut belgelendirme gereklilikleriyle uyumun yeniden teyit edildiği süreçtir. 

   4. İlgili Dokümanlar

       4.1.   PR.07 Personel Belgelendirme prosedürü

       4.2.   R30.02 TÜRKAK ISO/IEC 17024:2003’ÜN Uygulanmasıyla İlgili Olarak IAF/EA Kılavuzu

       4.3.   ŞR.02, ŞR.03, ŞR.04, ŞR.05 Sınav Şartnameleri

       4.4.   FR.15 Toplantı Raporu Tutanağı Formu

    5. Uygulama Şekli     

        YENİDEN BELGELENDİRME 

PERAVOC Perakendede Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezinde gerçekleştirilen yeniden belgelendirme faaliyetleri bilgisi ilgili ulusal yeterliliklerle uyumlu olacak şekilde her yeterlilik için oluşturulan FR.21 Sınav Şartnamelerinde detaylandırılmıştır. Belge yenileme ile ilgili karar, Karar Vericiler tarafından verilir. Karar Vericiler FR.15 Toplantı Raporu Tutanağı Formu ile kararını kayıt altına alır. Karar Vericiler bu aşamada tekrar belgelendirme veya belgelendirmeme, kapsam daraltma/genişletme kararı alabilir.

Ulusal Yeterlilikler ile uyumlu olacak şekilde oluşturulmuş olan FR.21 Sınav Şartnamelerinde aksi belirtilmediği sürece yeniden belgelendirmelerde, ilk belgelendirmelerde uygulanan sınav programı uygulanır. Belge yenileme aşamasında sertifikalı adaydan başvuruda talep edilen evraklar tekrar talep edilir.

 

Revizyon Takip Tablosu

No

Tarih

Açıklama

Sayfa No

00

02.05.2017

İlk Yayın

 

01

29.08.2017

Revizyon

Tüm Sayfalar

02

27.07.2020

Gözetim ile ilgili tüm hususlar çıkarılmıştır.

Tüm Sayfalar