İstanbul Kalkınma Ajansı
T.C. Kalkınma Bakanlığı

Hakkımızda

Kategori Mağazacılığı Derneği İktisadi İşletmesi Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur.

Kategori Mağazacılığı Derneği İktisadi İşletmesi, 24.04.2018 tarihinde AB-0219-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 12.1.2018 tarihinde YB-0192 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine resmen başlamıştır.

MYK web sitesine ulaşmak için tıklayınız.  Ulusal yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.  

Kategori Mağazacılığı Derneği İktisadi İşletmesi, perakende sektöründeki firmaların insan kaynağı kapasitelerinin geliştirilmesi ve uluslararası standartlarda mesleki yeterliliklerinin belgelendirilmesi için yenilikçi bulut bilişim altyapısına sahip PERAVOC Perakendede Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezini kurmuştur.

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından hibe desteği almaya hak kazanan ve Kategori Mağazacılığı Derneği, Gıda Perakendecileri Derneği, İstanbul Valiliği ve Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ortaklığıyla yürütülen PERAVOC – Perakendede Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi, yaklaşık 850 bin kişinin istihdam edildiği modern perakende sektöründeki firmaların insan kaynağı kapasitelerinin geliştirilmesi ve uluslararası standartlarda mesleki yeterliliklerinin belgelendirilmesi için yenilikçi bulut bilişim altyapısına sahip “Sabit ve Gezici VOC Test Merkezi” nin kurulması amacıyla hazırlanmıştır.

PERAVOC Projesi çerçevesinde perakende sektöründe çalışanların mesleki yeterlilik sınavları yapılarak, başarılı olan bireyler için söz konusu ulusal yeterliliklerde belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren mesleki yeterlilik belgeleri düzenlenebilecektir.

Peravoc Organizasyon Şeması