İstanbul Kalkınma Ajansı
T.C. Kalkınma Bakanlığı

Personel Belgelendirme ve Kalite Politikası

Yayın Tarihi: 02.05.2017

PERAVOC, personel belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirirken aşağıdaki prensipleri politika olarak benimsemiştir:

 1. Belgelendirme talebinde bulunan adaylara ayırımcılık yapılmayacak; belgelendirme hizmetlerine ulaşılması engellenmeyecek, belgelendirme işlemleri özellikle yavaşlatılmayacak veya haksız yere hızlandırılmayacaktır.
 2. Her belgelendirme için belgelendirme faaliyetine temel teşkil eden teknik şartlar belirlenerek, başvurma isteğindeki herkesin ulaşabilmesi sağlanacaktır.
 3. Belgelendirme hizmetlerine ulaşma imkânı ve mali yükümlülüğü, başvuran kişiye, kuruluşun büyüklüğüne veya şirket yapısına bağlı olmayacak, herkes hizmetlere eşit imkân ve adil ücret ile ulaşabilecektir.
 4. Verilecek hizmetlerle ilgili olarak dürüstlük ve hüküm bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek hiçbir bağlantı içinde olunmayacaktır.
 5. Adaylardan, belgelendirme faaliyetine konu olan mesleklere ait Ulusal Mesleki Standartlar ve Ulusal Mesleki Yeterliliklerde belirlenen koşullar dışında herhangi bir özel veya ek eğitim vb. koşul talep edilmeyecektir.
 6. Merkezimizde, herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet verilmemesi amacı ve tarafsızlık ilkesi ile çelişeceği sebebi ile adaylardan özel talep gelse dahi hiçbir eğitim hizmeti verilmeyecektir.
 7. Merkezimiz, belgelendirme sürecine ilişkin şartlara dair değerlendirmeleri ve kararları, sadece talep edilen belge kapsamı ile doğrudan ilgili hususlarla sınırlı tutacaktır. Yetkinliğin kanıtlanmasında genel ve/veya sübjektif değerlendirmelere yer vermeyecektir.
 8. PERAVOC, tarafsızlık ilkesi ile çelişmemesi için kendi çalışanlarını belgelendirmeyecektir.
 9. Belgelendirme başvurusunda bulunacak, bulunan ve belgelendirilen tüm adaylarla telefon, elektronik posta ve web sitesi üzerinden iletişim kurulacaktır.
 10. Adayların TC Kimlik numaraları ve/veya kendilerine verilen erişim şifreleri ile web sitemiz üzerinden sunulan kendilerine özel bilgi ve işlem alanlarına erişmeleri sağlanacaktır.
 11. Belgelendirme süreçleri ile ilgili tüm duyurular isteyen herkesin erişebileceği şekilde web sitemizde yayınlanacaktır.
 12. Merkezimize iletilen itiraz ve şikayetler, mümkün olan en kısa süre içerisinde, gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılarak mutlaka cevaplandırılacaktır.
 13. Hiç kimsenin belgelendirme faaliyetine ulaşması herhangi bir şekilde engellenmeyecek, bu konuda gereksiz, mali veya haksız rekabet oluşturulmayacaktır.
 14. Belgelendirme faaliyetine ulaşma imkânı; adayın veya kuruluşun büyüklüğüne veya şirket yapısına bağlı olmayacak, herkes belgelendirme faaliyetine eşit olarak ulaşabilecektir.
 15. Belgelendirme faaliyetinin sunumuna dair kurallar belirlenecek ve bu kurallar belge sayısına bağlı olmayacaktır.
 16. Belgelendirme yapılan aday veya kuruluşlarla herhangi bir mali veya ticari bağlantısı olmayacaktır.
 17. Belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığını tehlikeye atacak herhangi bir ticari, mali ve diğer baskılara izin verilmeyecek ve belgelendirme süreçlerinde görev alan kişilere hiç bir şekilde baskı uygulanmayacaktır.

PERAVOC, belgelendirme faaliyetini ilgili yasal mevzuat şartları ve standartları, MYK Sınav Belgelendirme Yönetmeliği ve TS EN 17024 Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak, yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlayarak gerçekleştirilecektir.

 

KALİTE YÖNETİCİSİ                         KOORDİNATÖR                    YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Filiz Bülbül                                 Ş.Egemen Sayraç                             A.Yenal Gökyıldırım

FR.38 Rev.01  Rev.Tarihi: 17.01.2018