İstanbul Kalkınma Ajansı
T.C. Kalkınma Bakanlığı

Sınavda Uyulması gereken Kurallar

2018-03-05 02:09:09 tarihinde yayınlandı.

GENEL KURALLAR

- Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınavın başlamasından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları zorunludur.

- Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi Sınav Yapıcılara aittir.

- Salonda adayların tek tek yoklaması yapılacak ve Sınav Yapıcı, sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatacaktır.

- Başlama saatinden sonra sınava gecikmeli gelen adaylar eğer herhangi bir aday dışarı çıkmadıysa ilk 1 saat içerisinde katılabilir. Herhangi bir adayın sınavı terk etmesi sonrasında geç gelen aday sınav salonuna alınmaz.

- Ayrıca sınav süresince adayların ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır.

- Adaylar sınav süresince oluşabilecek aksaklıkları (sağlık problemleri, uygun olmayan malzeme, uygun olmayan ölçülerdeki kkd’ler vb.) Sınav Yapıcıya bildirmelidir.

- Adayların sınava çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah vb. teçhizatla girmeleri ve sınav süresince adayların birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, sözlük, sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanmaları, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmalar sınav kurallarına aykırıdır.

- Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu adayların kimlikleri, kusurları sınav tutanağına açıkça yazılacak ve sınavlarının geçersiz sayılacağı sınav tutanağında belirtilecektir.

- Sınavlar sınav görevlilerinin “Sınav Başladı” komutuyla başlar.

- Her bir yeterlilik biriminden ayrı ayrı değerlendirme yapılacağı, herhangi bir birimden kalan adayın o birimden tekrar sınava girebileceği Planlama Sorumlusu tarafından adaylara sınav öncesinde duyurulur.

- Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir.

- Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday, tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

 

TEORİK SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Teorik sınavlar elektronik ortamda her adaya verilen bilgisayar üzerinden veya soru kitapçıkları üzerinden gerçekleştirilebilir.

- Soruların cevapları, bilgisayar üzerinden düzenlenen sınavlarda elektronik ortamda, soru kitapçıkları ile düzenlenen sınavlarda cevap anahtarları aracılığıyla aday tarafından değerlendirilir.

- Teorik sınav için her adayın kullanacağı bilgisayarda adayların sorulara ulaşmaları ve cevaplamayabilmeleri için gerekli açıklamalar gözetmenler tarafından yapılacaktır.

- Sorular dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaktır.

- Sınav süresinin ilk 30 dakikası tamamlanmadan önce ve son 15 dakikası içinde sınava devam etmek istemeyen aday dışarı çıkarılmaz.

- Adayların testlere verdikleri cevaplar bilgi işlem yöntemleriyle incelenmektedir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular, PERAVOC tarafından değerlendirilecek, ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılan salonlarda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların teste verdikleri cevaplar geçersiz sayılacaktır.

- Bu nedenle sınav salonunda kopya çekme veya diğer adaylardan yararlanma girişimlerinde bulunulmaması, cevap kağıtlarının/bilgisayar ekranlarının sınav süresince diğer adaylar tarafından görülmeyecek şekilde kullanılmasına dikkat edilmesi gerekir.

- Teorik sınavlarda kullanmaları durumunda adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi gibi malzemeler PERAVOC tarafından adaylara verilecektir.

- Masalarının üzerinde hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal bırakmamaları gerekmektedir.

- Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılmaktadır. Her soru için yalnız 1 tane doğru cevap işaretlenmelidir. Birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılmaktadır.

 

UYGULAMA SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Uygulamalı sınavlar, Sınav Yapıcının sınav ile ilgili bildirimi ve kuralları okumasının ardından “Sınav Başladı” komutuyla başlar.

- Uygulamalı sınavlarda gerekli olması durumunda, adayların sınavda kullanacakları her türlü malzeme ve teçhizat PERAVOC tarafından sınav yerinde hazır bulundurulacaktır. Adaylar uygulama sınavında, kendilerine verilen Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) malzemelerinden, takımlardan ve ekipmanlardan sorumludur. Adaylar, sınav başlangıcında teslim aldığı tüm malzeme, takım ve ekipmanları, sınav sonunda temiz ve eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır.

- Adaylar, uygulama sınavlarında, isterlerse kendi özel malzeme, takım, ölçü aleti ve ekipmanlarını Sınav Yapıcının onay vermesi durumunda kullanabilirler.

- Adaylar, uygulama sınavlarında, Sınav Yapıcının izni olmadan sınav sahasındaki makine ve cihazları kullanamazlar.

- Uygulama sınavlarında, sınava ara verme zamanını ve süresini Sınav Yapıcı belirler ve bu süre zarfında kameralar kayıt almaya devam eder.

- Uygulamalı sınavlarda sınav süresince adayların sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Ancak acil durumlar ve hastalık sebebiyle oluşabilecek durumlarda Sınav Yapıcılara bilgi verilerek refakatçilerle beraber adayın ihtiyacı giderilir. Bu durumlar dışında sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday, tekrar sınav salonuna alınmayacaktır ve sınavı geçersiz sayılacaktır. Uzun süren uygulamalı sınavlarda, adayların acıkabilmelerinden dolayı oluşabilecek aksaklıkların giderilebilmesi için adayın isteği doğrultusunda, sınav yapıcının anonsuyla, ihtiyacının giderilmesi için aday kamera karşısında 15 dakika mola verebilir.

TL.09 Sinavda Uyulmasi Gereken Kurallar Talimati - Rev. 01 29082017

Ulusal yeterliliğe ait daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.