İstanbul Kalkınma Ajansı
T.C. Kalkınma Bakanlığı

Tarafsızlığın Yönetimi Prosedürü

TS EN ISO/IEC 17024:2012 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi ve MYK şartları kapsamında, PERAVOC Perakendede Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi bünyesinde belgelendirme faaliyetlerindeki tarafsızlığı yönetmek, olası riskleri belirlemek, bu riskleri en aza indirmek veya ortadan kaldırma amacı ile izlenecek yollar belirlenmiştir.

 

Tarafsızlık Komitesi, PERAVOC’un yürütmüş olduğu belgelendirme faaliyetlerinin tüm aşamalarında tarafsızlığını korumak, ticari ve diğer baskılardan uzak kalmasını sağlamak amacıyla çalışır.  PERAVOC, Belgelendirme faaliyetlerinin tamamı için tarafsızlığı sağlamaktan sorumludur.

 

Tarafsızlığın Yönetimi Prosedürü için tıklayınız.